تیلرسون

آیا امارات در برکناری تیلرسون نقش داشته؟ – خرید شارژ شگفت انگیز

خبرگزاری فارس: تیلرسون امروز در حالی از کار بر کنار شد که هفته گذشته رسانه‌های غربی از فشار یک تاجر مرتبط با امارات متحده عربی بر ترامپ برای تغییر وزیر خارجه آمریکا خبر داده بودند… متن کامل