عباس کیارستمی

دومین سالگرد فوت عباس کیارستمی برگزار شد – خرید شارژ شگفت انگیز

خبرگزاری ایسنا: دومین سالگرد فوت عباس کیارستمی با سخنان و انتقاداتی درباره‌ احکام صادر شده برای پرونده پزشکی این هنرمند و همچنین قرائت بیانیه‌ای انتقادی از طرف بنیاد کیارستمی برگزار شد… متن کامل